Stipendier

Fördelning av bidrag görs direkt av skolor i Göteborg med omnejd. Fördelningsprocessen är delegerad av stiftelsen till respektive skola som erhåller bidragsmedel från stiftelsen.

Det är inte möjligt att söka stipendier direkt från stiftelsen.