Välkommen till Forskningsstiftelsen

Adlerbertska Forskningsstiftelsen bildades 1959 av Axel Adler genom en donation av aktier. Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att understödja vetenskaplig forskning, som bedrivs i Göteborg eller dess omedelbara närhet.

Stiftelsens styrelse:
Göran Bengtsson, ordförande
Anders Klein, vice ordförande
Roger Palmqvist
Eva Forssell Aronsson
Silas Adler, verkställande direktör