Stipendier

Fördelning av forskningsmedel är delegerad av stiftelsen till Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg, dessa delar i sin tur ut forskningsstipendier under temat ”Hållbar utveckling i ett helhetsperspektiv”.
Sällskapet Gnistan erhåller dessutom forskningsmedel för utdelning av årliga konstnärsstipendier.

Det är inte möjligt att söka stipendier direkt från stiftelsen.