Forskning

Stiftelsens stipendiemedel fördelas lika mellan Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg.

Stiftelsen har upprättat riktlinjer för fördelning av dessa stipendiemedel där det är stiftelsens önskemål att stödja forskning i Göteborg och Västra Sverige som kan leda till grundläggande förnyelse i samhällets uppfattning av ansvar och utveckling och som kan förbättra förutsättningarna för mänskligt liv och glädje.

Det innebär prioritering av forskning som främjar ökad kunskap om förhållanden som bibehåller och förbättrar människors livsvillkor inom ramen för hållbar utveckling.

http://adlerbertska-conference.se/