Välkommen till Studentbostadsstiftelsen

Adlerbertska Studentbostadsstiftelsen bildades 1954 av Axel Adler genom en donation av aktier. Stiftelsens ändamål är “att av avkastningen utdela bostadsstipendier i penningar till studerande vid Göteborgs universitet inklusive Handelshögskolan, Chalmers tekniska högskola och härefter i Göteborg upprättade lärosäten”.

Stiftelsens styrelse:
Göran Bengtsson, ordförande
Anders Klein, vice ordförande
Mattias Goksör
Anna Dubois
Eva Rinnan Berg, verkställande direktör