Välkommen till Adlerbertska Stiftelserna

De Adlerbertska stiftelserna grundades av direktör
Axel Adler. I många decennier har hans stiftelser gett ekonomiska bidrag till personer som studerar i Göteborg. Det gäller studerande och forskare vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet, samt gymnasieelever. Sammanlagt är det sex stiftelser som inrättades under åren 1945 till 1959.