Välkommen till Elevbostadsstiftelsen

Adlerbertska Elevbostadsstiftelsen bildades 1954 av Axel Adler genom en donation av aktier. Stiftelsens ändamål är “att av avkastningen utdela bostadsstipendier i penningar till studerande vid läroanstalter i Göteborg som icke är högre lärosäten”.

Stiftelsens styrelse:
Göran Bengtsson, ordförande
Anders Klein, vice ordförande
Martin Jonsson
Mette Sandoff
Susan Ernest, verkställande direktör