Välkommen till Hospitiestiftelsen

Adlerbertska Hospitiestiftelsen bildades 1954 av Axel Adler genom en donation av aktier. Stiftelsens ändamål är “att av avkastningen utdela hospitiegåvor till utländska studerande, som studerar vid läroanstalter i Göteborg och vid vissa läroanstalter i Göteborgs närhet”.

Stiftelsens styrelse:
Göran Bengtsson, ordförande
Anders Klein, vice ordförande
Mette Sandoff
Charlotte Wiberg
Axel Adler, verkställande direktör