Välkommen till Premiestiftelsen

Adlerbertska Premiestiftelsen bildades 1954 av Axel Adler genom en donation av aktier. Stiftelsens ändamål är “att av avkastningen utdela premier till studerande vid andra läroanstalter i Göteborg än sådana, som äga att få medel till stipendier från Adlerbertska Stipendiestiftelsen, och jämväl till studerande vid vissa högre och lägre läroanstalter, som härefter upprättas i Göteborgs närhet”.

Stiftelsens styrelse:
Göran Bengtsson, ordförande
Anders Klein, vice ordförande
Mikael O Karlsson
Mette Sandoff
Erik Adlerbert, verkställande direktör, företrädd av Susan Ernest enligt fullmakt