Stipendier

Fördelning av medel görs direkt av skolor i Göteborg med omnejd som själva utser stipendiater. Fördelningsprocessen är delegerad av stiftelsen till respektive skola som får stipendiemedel från stiftelsen.

Det är inte möjligt att söka stipendier direkt från stiftelsen.