Välkommen till Stipendiestiftelsen

Adlerbertska Stipendiestiftelsen bildades 1945 av Axel Adler genom en donation av en miljon kronor. Stiftelsens ändamål är “att medelst stipendier ekonomiskt underlätta högre studiers bedrivande vid läroanstalter i Göteborg”.

Stiftelsens styrelse:
Göran Bengtsson, ordförande
Anders Klein, vice ordförande
Mette Sandoff
Henric Benesch
Axel Adler, verkställande direktör