Stipendier

Fördelning av medel görs direkt av Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. Fördelningsprocessen är delegerad av stiftelsen till respektive skola som erhåller stipendiemedel från stiftelsen.

Det är inte möjligt att söka stipendier direkt från stiftelsen.